Zasięg badawczy

XII Międzynarodowe Symposium - Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki, Wisła, 5-7 Marca, 2020
Cornea 2020

Aberracje wyższego rzędu oka w 2020 r. Czy cel 20/10 został ustawiony zbyt daleko od rzeczywistości?

Pod względem populacji około 1 na 1000 osobników osiąga widzenie 20/10 (visus 2, LogMAR 0,3). Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, głównie ze względu na postępy w pomiarach aberracji wyższego rzędu, dla większości ludzi, zwykle osiągających widzenie na poziomie 20/20 (visus 1, LogMAR 0,0), wyznaczono cel, aby osiągnąć tak wysoki poziom ostrości wzroku do roku 2010. W tym czasie uważano, że spersonalizowana chirurgia refrakcyjna lub spersonalizowane soczewki kontaktowe, potencjalnie korygujące aberracje wyższego rzędu, zapewnią środki do tego postępu. Oko nie jest jednak systemem statycznym, który można skorygować statycznie (za pomocą okularów, soczewek kontaktowych lub chirurgii refrakcyjnej). Dopóki nie będziemy mogli zastosować dynamicznej korekcji wzroku poza laboratoriami, dynamika optyki ludzkiego oka musi być dobrze zrozumiana, aby obiektywnie określić optymalną korekcję statyczną. Co ważniejsze, samo zniwelowanie aberracji wyższego rzędu w oku nie jest rozwiązaniem dla osiągnięcia wyższych poziomów ostrości wzroku, ponieważ niektóre aberracje i ich dynamika mogą mieć konstruktywny, a nie destrukcyjny charakter w procesie widzenia.


I Konferencja Okulistyczny Festiwal Filmowy i Fotograficzny, Gdynia, 30-31 Sierpnia 2019

Co nam chce powiedzieć oko?

Puls oczny dotyczy szeregu zjawisk związanych z ekspansją gałki ocznej wywołanej fluktuacjami ciśnienia wewnątrzgałkowego, pulsacyjnym przepływem krwi w krążeniu ocznym, jak i wzdłużnymi przemieszczeniami gałki ocznej w oczodole. Do niedawna, pomiar pulsu ocznego kojarzył się z wysoko wyspecjalizowaną aparaturą pomiarową taką jak Kolorowa Ultrasonografia Dopplerowska (z ang. Colour Doppler Imaging), czy też, w przypadku pulsu rogówkowego, z prototypami takimi jak ultrasonograf opracowywany na Politechnice Wrocławskiej (PWr) przez zespół dr Moniki Danielewskiej. Nowa technologia, zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych na MIT i udoskonalona na PWr, polegająca na uwydatnianiu ruchu w filmach video (z ang. Video Motion Magnification), pozwala na rejestrację pulsu rogówkowego standardowym cyfrowym aparatem fotograficznym czy tez telefonem. Film, zatytułowany „co nam chce powiedzieć oko?” jest formą promocji tej nowej technologii, która może w przyszłości, zostać wykorzystana w diagnozie jaskry oraz scharakteryzowania pulsu ocznego u osób podejrzanych o jaskrę.


Konwersatorium na Uniwersytecie Warszawskim (25 Marca 2019)
Konwersatorium 2019

Fizyka oka ludzkiego w XXI wieku

Oko ludzkie nie jestem system statycznym, lecz skomplikowanym, dynamicznym układem optycznym, w którym obserwujemy czasowe zmiany aberracji czoła fali spowodowane mikrofluktuacjami akomodacji, pulsacją oka czy też czasowymi zmianami charakterystyk powierzchni oka (np., dynamika filmu łzowego, deformacje rogówki). Pomimo zaobserwowanej dynamiki, obecna korekcja wzroku (okulary, soczewki kontaktowe czy chirurgia refrakcyjna) jest statyczna. Dopóki nie będziemy mogli zastosować dynamicznej korekcji wzroku poza laboratoriami, dynamika optyki ludzkiego oka musi być dobrze zrozumiana, aby obiektywnie ustalić optymalną korekcję statyczną. Dlatego ważne są badania nad dynamiką aberracji frontu falowego w oku ludzkim. Z drugiej strony, warto zastanowić się, czy idealnie skorygowany układ optyczny oka, na przykład, za pomocą optyki adaptatywnej będzie najlepszym rozwiązaniem w procesie widzenia. Minęło ponad 50 lat od czasu pracy Lohmanna i Parisa, którzy badali wpływ drgań rozogniskowania (periodycznych zmian w położeniu obrazu względem ogniska) w idealnym systemie optycznym. Co ciekawe, odkryli, że zintegrowana jakość obrazu umieszczonego poza ogniskiem wzrasta w obecności wibracji rozogniskowania. Obecność takiego mechanizmu w oku była od lat spekulowana przez prelegenta. Ostatnio wykazaliśmy eksperymentalnie, że zarówno symulowana jakość obrazu siatkówkowego, jak i eksperymentalnie zmierzona ostrość wzroku poprawiają się, gdy wibracje rozogniskowania są dodawane do niemiarowego oka. Konwersatorium zakończyło otwarte dyskusyjne pytanie: czy naturalnie występująca w oku mała wartość rozogniskowania przyczynia się do lepszego widzenia?


VIII Międzynarodowe Kontrowersje w Okulistyce.

Karpacz 2018

Czy należy leczyć oko towarzyszące u pacjenta z jaskrą jednostronną?

W większości przypadków jednostronna jaskra jest wtórna, a staranne, systematyczne badanie pomoże wykryć przyczynę nadciśnienia. Jednak przypadek jednostronnej pierwotnej jaskry otwartego kąta nie zawsze jest oczywisty. Jeśli chodzi o rozpowszechnienie, już w 1972 r. Etienne (Brit J. Ophthal. (1972) 56, 258) zbadał 1373 przypadki, z których 289 (28%) było jednostronnych. Jednak tylko 2,3% zostało zdiagnozowanych jako jaskra pierwotna. Dotyczyło to 33 przypadków przewlekłej jaskry zwykłej; 12 przypadków eksfoliacji i jaskry oraz jeden przypadek jaskry barwnikowej. Etienne argumentował, że jeśli przyjąć hydrodynamiczną definicję jaskry, nie ma jednostronnej jaskry: są tylko asymetryczne jaskrowe oczy. Nasze najnowsze odkrycia pokazują, że osoby podejrzane o jaskrę mają podobne charakterystyki biomechaniczne jak te obserwowane u pacjentów z jaskrą, szczególnie dotyczy to kształtu blaszki sitowej, jak również parametrów opisujących mikrostrukturę rogówki. Ponadto stwierdzono, że pozornie nominalne ciśnienie wewnątrzgałkowe w grupie podejrzanych jest wystarczająco wysokie dla reorganizacji mikrostruktury rogówki o charakterze podobnym do tego, który wykazywano w grupie z jaskrą. Podobnie Hirneiß i in. (Acta Ophthalmol, 2011: 89: e189-e192) podali, że właściwości biomechaniczne rogówki nie różnią się w obu oczach pacjentów z jednostronną pierwotną jaskrą z otwartym kątem przesączania. Wszystko to wskazuje, że w przypadku rzadko występującej jednostronnej pierwotnej jaskry z otwartym kątem przesączania drugie oko musi być dokładnie monitorowane i leczone.


IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. OCT w Okulistyce.

Bydgoszcz 2018

Wykorzystanie informacji zawartej w szumie plamkowym obrazów OCT rogówki w diagnostyce jaskry

Obrazowanie rogówki, zwłaszcza za pomocą optycznej koherentnej tomografii (z ang. Optical Coherence Tomography, OCT), kojarzone jest w badaniach jaskry głównie z pomiarem kąta przesączania celem określenia rodzaju jaskry (zamknięty/otwarty kąt). Badania pokazują, że obrazowanie przedniego odcinaka oka, zwłaszcza badanie parametrów statystycznych szumu plamkowego w obrazach OCT rogówki, mogą również pomoc w zrozumieniu etiologii jaskry normalnego ciśnienia i pomóc lekarzom w diagnozie. Wykład omówił najnowsze badania naukowe dotyczące oceny szumu plamkowego OCT, oraz jego relacje ze zmianami mikrostruktury rogówki związanymi z wiekiem, opuchnięciem czy też ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Dodatkowo omówione zostały badania przeprowadzone na trzech grupach osób: (i) z jaskrą otwartego kąta, (ii) podejrzanych ze względu na wygląd tarczy nerwu wzrokowego oraz (iii) kontrolnych, w których ocena szumu plamkowego OCT rogówki daje nowe światło na problem jaskry normalnego ciśnienia.


Jesienne Warsztaty Okulistyczne. Wojskowy Instytut Medyczny.

Jachranka 2016

Zaawansowane metody pomiaru pulsu ocznego

Puls oczny dotyczy szeregu zjawisk związanych z ekspansją gałki ocznej wywołanej fluktuacjami ciśnienia wewnątrzgałkowego, pulsacyjnym przepływem krwi w krążeniu ocznym, jak i wzdłużnymi przemieszczeniami gałki ocznej w oczodole. Wykład omówił najnowsze badania związane z zaawansowanymi pomiarami dynamicznych zmian w ciśnieniu wewnątrzgałkowym za pomocą Dynamicznej Tonometrii Profilowej (z ang. Dynamic Contour Tonometry) oraz w przepływie krwi w krążeniu ocznym za pomocą Kolorowej Ultrasonografii Dopplerowskiej (z ang. Colour Doppler Imaging). W szczególności, nacisk został położony na użyteczność tych technik do pomocy w diagnozie jaskry oraz scharakteryzowanie pulsu ocznego u osób podejrzanych o jaskrę.


pl_PLPolish