Refleksje po VPOptics 2014

W sierpniu br. zorganizowaliśmy na Politechnice Wrocławskiej Siódme Europejskie Spotkanie połączone z Pierwszym Światowym Spotkaniem Optyki Widzenia i Optyki Fizjologicznej (7th European/1st World Meeting in Visual and Physiological Optics, VPOptics 2014). Spotkanie odbyło się w 175 rocznicę stworzenia przez Jana Purkyněgo pierwszego na świecie uniwersyteckiego wydziału fizjologii we Wrocławiu.

VPOPtics2014

VPOptics jest jednym z wiodących na świecie i najbardziej wszechstronnych spotkań naukowców oraz specjalistów z pokrewnych dziedzin takich jak optyka, optometria, okulistyka oraz nauki o widzeniu. Spotkaniu towarzyszyli światowej klasy naukowcy. Wśród specjalnych gości (keynote speakers) byli wybitny James G. Fujimoto z Massachusetts Institute of Technology, USA, który w środowisku okulistów jest zwany Ojcem Optycznej Tomografii Koherencyjnej, François Delori ze Szkoły Medycyny w Harvardzie, USA, Frank Schaeffel z Centrum Okulistyki, Tübingen, Niemcy, oraz Leopold Schmetterer z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Austria. Prof. Fujimoto mówił o rozwoju i przyszłych perspektywach optycznej tomografii koherencyjnej a prof. Delori miał bardzo interesujący odczyt na temat nieinwazyjnych sposobów badania siatkówki. Z kolei prof. Schaeffel mówił o kontraście widzenia i adaptacji oka do kontrastu a prof. Schmetterer o ocenie sprzężeń naczyniowych w siatkówce.
Wśród delegatów było również wielu innych znakomitych osobistości z dziedziny optyki widzenia, takich jak David Atchison ze School of Optometry, Queensland University of Technology, Australia, autor jednego z najpoczytniejszych na świecie podręczników dla optometrystów: Optics of the Human Eye, Larry Thibos ze School of Optometry, Indiana University, USA, czy też Daniel Malacara, autor takich bestselerów jak: Optical Shop Testing, Handbook of Optical Engineering oraz Color Vision and Colorimetry.

Na delegatów VPOptics 2014 czekały również niespodzianki. Stosownie do niektórych naukowych tematów poruszanych na spotkaniach VPOptics, delegaci mieli zaszczyt obejrzeć występ Jędrzeja Bukowskiego, uznanego iluzjonisty, gościa wielu programów telewizyjnych, zdobywcy Grand Prix, jedynego iluzjonisty w Polsce z tytułem Doktora, do niedawna wykładowcy na Politechnice Wrocławskiej, który zachwycił menadżera samego Davida Copperfielda.
Miłym zaskoczeniem dla delegatów był występ dr Ivana Fisera, okulisty z Pragi, który okazał się … pra pra pra wnukiem Jana Purkyněgo. Wykład dr Fisera na temat życia i prac Purkyněgo wzbudził ogromne emocje wśród delegatów, których rezonans wciąż odczuwa się w pokonferencyjnych dyskusjach na forach i w mailach.

Na konferencję przybyło ponad 150 delegatów ze wszystkich stron świata w tym z Australii, Belgi, Brazylii, Grecji, Francji, Hiszpanii, Indii, Irlandii, Izraela, Japonii, Kolumbii, Łotwy, Meksyku, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwecji, Ukrainy, oraz Wielkiej Brytanii.
Spotkania VPOptics zapoczątkował prof. Henryk Kasprzak w 1999 roku we Wrocławiu. Kolejne spotkania odbyły się w Granadzie (2004), Londonie (2006) Heraklionie (2008) Sztokholmie (2010) oraz Dublinie (2012). Od 2014 roku, z mojej inicjatywy, europejskie spotkania optyki widzenia zostały rozszerzone na cały świat. Kolejne VPOptics odbędzie się już w przyszłym roku w Puebla (Meksyk) a kolejne VPOptics 2016 w Antwerpii (Belgia). W 2017 serdecznie zapraszamy do Auckland (Nowa Zelandia).