Praca Społeczna

REDAKCJE CZASOPISM

DSP

Digital Signal Processing (od 2013)

Digital Signal Processing: Recenzowane czasopismo jest jednym z najstarszych i najbardziej uznanych czasopism w dziedzinie przetwarzania sygnałów ale mimo to ma za cel być najbardziej innowacyjnym. Czasopismo zaprasza najwyżeszej jakości artykuły naukowe dotyczace pionierskich badań we wszystkich aspektach przetwarzania sygnału. Naszym celem jest stworzenie platformy do publikacji przełomowych badań w przetwarzaniu sygnału o charakterze zarówno akademickim jak i przemysłowym.

Journal of Optometry

Journal of Optometry (od 2008)

Journal of Optometrii (J Optom) jest recenzowaną publikacją naukową Rady Generalnej optyków hiszpańskich. Czytelnicy J Optom obejmują optyków, okulistów i naukowców z dziedziny optyki widzenia. J Optom zaprasza oryginalne artykuły i opinie opisujące badania kliniczne i doświadczalne w dziedzinie Optometrii, optyki widzenia. Badania na temat narzędzi i technik, raporty przypadków klinicznych i badań laboratoryjnych istotnych klinicznie są również mile widziane. J Optom publikuje oryginalne prace, listy naukowe, krytyczne recenzje, artykuły redakcyjne, listy do redakcji i innych autorów.

IEEE SP

IEEE Transactions on Signal Processing (2016-2019)

IEEE Transactions on Signal Processing obejmuje nowe teorie, algorytmy, analizy wydajności i zastosowania technik przetwarzania, rozumienia, uczenia się, pamięci masowej, jak i eksplorację danych, informacji z sygnałów. Termin “sygnał” obejmuje, między innymi, sygnały audio, wideo, mowy, obrazu, komunikacji, geofizyczne, sonar, radar, sygnały medyczne i sygnały muzyczne. Przykłady tematów zainteresowania obejmują, ale nie ograniczają się do przetwarzania informacji i teorii i stosowania filtrowania, kodowania, transmisji, szacowania, wykrywania, analizy, rozpoznawania, syntetyzowania, nagrywania i odtwarzania sygnałów.

POLSKA AKADEMIA NAUK

PAN

Członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk (2020-2023).

INICJATYWY

Global EdTech Awards

Panel Jury Global Edtech Startups Awards (2014)

Global EdTech Startups Awards jest inicjatywą prowadzoną przez grupę wybitnych organizacji innowacyjnej edukacji z całego świata. Celem konkursu jest wskazanie, podkreślenie i uznanie na świecie najbardziej obiecujących startupów EdTech, tych, które przedstawiają potencjał przełomowych rozwiązań w nauce. Chcemy dać głos i przestrzeń ekscytującym, rosnącym trendom w innowacyjności i inwestycji w EdTech, obecnie powstających w różnych częściach świata.

RECENZJE NAUKOWE (ostatnie 5 lat, w kolejności alfabetycznej)

 • Applied Optics
 • Biomedical Optics Express
 • Clinical and Experimental Optometry
 • Computers in Biology and Medicine
 • Contact Lens & Anterior Eye
 • Digital Signal Processing
 • IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement
 • IEEE Transaction on Signal Processing
 • Investigative Ophthalmology and Visual Science
 • Journal of Biomedical Optics
 • Journal of Optometry
 • Mathematical Medicine & Biology
 • Medical Engineering & Physics
 • Ophthalmic and Physiological Optics
 • Optical Engineering
 • Optics Express
 • Optics Letters
 • Optometry and Vision Science
 • Translational Vision Science & Technology