Działania Informacyjne

VIII Międzynarodowe Kontrowersje w Okulistyce.

Karpacz 2018

Czy należy leczyć oko towarzyszące u pacjenta z jaskrą jednostronną?

W większości przypadków jednostronna jaskra jest wtórna, a staranne, systematyczne badanie pomoże wykryć przyczynę nadciśnienia. Jednak przypadek jednostronnej pierwotnej jaskry otwartego kąta nie zawsze jest oczywisty. Jeśli chodzi o rozpowszechnienie, już w 1972 r. Etienne (Brit J. Ophthal. (1972) 56, 258) zbadał 1373 przypadki, z których 289 (28%) było jednostronnych. Jednak tylko 2,3% zostało zdiagnozowanych jako jaskra pierwotna. Dotyczyło to 33 przypadków przewlekłej jaskry zwykłej; 12 przypadków eksfoliacji i jaskry oraz jeden przypadek jaskry barwnikowej. Etienne argumentował, że jeśli przyjąć hydrodynamiczną definicję jaskry, nie ma jednostronnej jaskry: są tylko asymetryczne jaskrowe oczy. Nasze najnowsze odkrycia pokazują, że osoby podejrzane o jaskrę mają podobne charakterystyki biomechaniczne jak te obserwowane u pacjentów z jaskrą, szczególnie dotyczy to kształtu blaszki sitowej, jak również parametrów opisujących mikrostrukturę rogówki. Ponadto stwierdzono, że pozornie nominalne ciśnienie wewnątrzgałkowe w grupie podejrzanych jest wystarczająco wysokie dla reorganizacji mikrostruktury rogówki o charakterze podobnym do tego, który wykazywano w grupie z jaskrą. Podobnie Hirneiß i in. (Acta Ophthalmol, 2011: 89: e189-e192) podali, że właściwości biomechaniczne rogówki nie różnią się w obu oczach pacjentów z jednostronną pierwotną jaskrą z otwartym kątem przesączania. Wszystko to wskazuje, że w przypadku rzadko występującej jednostronnej pierwotnej jaskry z otwartym kątem przesączania drugie oko musi być dokładnie monitorowane i leczone.


IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. OCT w Okulistyce.

Bydgoszcz 2018

Wykorzystanie informacji zawartej w szumie plamkowym obrazów OCT rogówki w diagnostyce jaskry

Obrazowanie rogówki, zwłaszcza za pomocą optycznej koherentnej tomografii (z ang. Optical Coherence Tomography, OCT), kojarzone jest w badaniach jaskry głównie z pomiarem kąta przesączania celem określenia rodzaju jaskry (zamknięty/otwarty kąt). Badania pokazują, że obrazowanie przedniego odcinaka oka, zwłaszcza badanie parametrów statystycznych szumu plamkowego w obrazach OCT rogówki, mogą również pomoc w zrozumieniu etiologii jaskry normalnego ciśnienia i pomóc lekarzom w diagnozie. Wykład omówił najnowsze badania naukowe dotyczące oceny szumu plamkowego OCT, oraz jego relacje ze zmianami mikrostruktury rogówki związanymi z wiekiem, opuchnięciem czy też ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Dodatkowo omówione zostały badania przeprowadzone na trzech grupach osób: (i) z jaskrą otwartego kąta, (ii) podejrzanych ze względu na wygląd tarczy nerwu wzrokowego oraz (iii) kontrolnych, w których ocena szumu plamkowego OCT rogówki daje nowe światło na problem jaskry normalnego ciśnienia.


Jesienne Warsztaty Okulistyczne. Wojskowy Instytut Medyczny.

Jachranka 2016

Zaawansowane metody pomiaru pulsu ocznego

Puls oczny dotyczy szeregu zjawisk związanych z ekspansją gałki ocznej wywołanej fluktuacjami ciśnienia wewnątrzgałkowego, pulsacyjnym przepływem krwi w krążeniu ocznym, jak i wzdłużnymi przemieszczeniami gałki ocznej w oczodole. Wykład omówił najnowsze badania związane z zaawansowanymi pomiarami dynamicznych zmian w ciśnieniu wewnątrzgałkowym za pomocą Dynamicznej Tonometrii Profilowej (z ang. Dynamic Contour Tonometry) oraz w przepływie krwi w krążeniu ocznym za pomocą Kolorowej Ultrasonografii Dopplerowskiej (z ang. Colour Doppler Imaging). W szczególności, nacisk został położony na użyteczność tych technik do pomocy w diagnozie jaskry oraz scharakteryzowanie pulsu ocznego u osób podejrzanych i jaskrę.