Doktoranci

INFORMACJE DLA POTENCJALNYCH KANDYDATÓW

Przejdź do recenzji doktoratów …
Przejdź do recenzji habilitacji …

 OBECNI DOKTORANCI

ZAKOŃCZONE PRACE DOKTORSKIE

aw

Alicja Wizert

Alicja jest absolwentką Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej kierunku inżynieria biomedyczna (optyka biomedyczna) oraz matematyki (matematyka statystyczna).

am

Maciej Bartuzel

Maciej jest absolwentem Inżynierii Biomedycznej (2013) oraz Fizyki (2014) na Politechnice Wrocławskiej.

aw

Tomasz Melcer

Tomasz ukończył Informatykę na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

aw

Clara Llorens Quintana

Clara jest absolwentką Zaawansowanej Optometrii oraz Nauk Widzenia na Uniwersytecie w Walencji (Hiszpania).

aw

Maryam Mousavi

Maryam jest absolwentką Optometrii na Uniwersytecie w Aston (Wielka Brytania).

aw

Mateusz Popek

Mateusz jest absolwentem Inżynierii Biomedycznej pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Wrocławskiej.

aw

Piotr Szyperski

Piotr jest absolwentem Elektroniki pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Wrocławskiej.

.

Recenzje Doktoratów

 1. Weaam Alkhaldi, 2010, Technische Universitat Darmstadt, Niemcy
 2. Conor Leahy, 2010, National University of Ireland Galway, Irlandia
 3. Vinod Maseedupally, 2013, University of New South Wales, Australia
 4. Zbigniew Kulas, 2013, Politechnika Wrocławska
 5. Juan Pablo Trevino Gutierrez, 2014, Instituto Nacional de Astrofisica, Meksyk
 6. Daniel Rumiński, 2015, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 7. Karol Kakarenko, 2016, Politechnika Warszawska
 8. Wojciech Gryncewicz, 2017, IBIB, Polska Akademia Nauk, Warszawa

.

Recenzje Habilitacji

 1. Mariusz Kaczmarek, 2017, Politechnika Gdańska
 2. Paweł Kostka, 2017, IBIB, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 1. Dr Hwa-Tung Ong, 2000; Bootstrap methods for signal detection
 2. Dr Christopher Brown, 2000; Goodness-of-fit and detection problems in impulsive interference
 3. Dr Matthew Green, 2002; Identification of time-varying nonlinear systems
 4. Dr George J. Mamic, 2003; Representation and recognition of 3-D free-form objects incorporating statistical technique
 5. Dr Ramon Brcich, 2003; Some aspects of signal processing in heavy tailed noise
 6. Dr Mingxia Zhu, 2005; Microfluctuations of wavefront aberrations of the eye
 7. Dr David Alonso Caneiro, 2010; Non-invasive assessment of tear film surface quality
 8. Dr Fan Yi, 2011; Aberrations and depth of focus of the human eye
 9. Dr Monika Danielewska, 2013; Pomiar i analiza sygnałów tętna gałkowego i ich zależności od aktywności sercowo-naczyniowej
 10. Dr. Danilo A. Jesus, 2017; Anatomiczne i strukturalne zmiany w przednim odcinku oka zachodzące z wiekiem
 11. Dr Aleksandra Melinska, 2017; Statystyczne, anatomiczne modelowanie kształtu kości stępu
 12. Dr Marta Rogowska, 2017; Pomiar i analiza właściwości biomechanicznych rogówki oka i ich zależności od wieku
 13. Dr. Alejandra Consejo, 2017; Przednia powierzchnia oka: wiek, akomodacja oraz użytkowanie soczewek kontaktowych
 14. Dr Ana Belen Castano Fernandez, 2017; Wybrane zagadnienia matematyczne z optyki biomedycznej i okulistyki