Doktoranci

INFORMACJE DLA POTENCJALNYCH KANDYDATÓW

Przejdź do recenzji doktoratów …
Przejdź do recenzji habilitacji …

 OBECNI DOKTORANCI

aw

Marcela Niemczyk – jest absolwentką Inżynierii Biomedycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz absolwentką matematyki na Politechnice Wrocławskiej.

aw

Dominika Sułot – jest absolwentką Inżynierii Biomedycznej oraz Informatyki na Politechnice Wrocławskiej.

aw

Maria Miażdżyk – jest absolwentką Inżynierii Biomedycznej pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Wrocławskiej.

ZAKOŃCZONE PRACE DOKTORSKIE

 1. Dr Hwa-Tung Ong, 2000; Bootstrap methods for signal detection
 2. Dr Christopher Brown, 2000; Goodness-of-fit and detection problems in impulsive interference
 3. Dr Matthew Green, 2002; Identification of time-varying nonlinear systems
 4. Dr George J. Mamic, 2003; Representation and recognition of 3-D free-form objects incorporating statistical technique
 5. Dr Ramon Brcich, 2003; Some aspects of signal processing in heavy tailed noise
 6. Dr Mingxia Zhu, 2005; Microfluctuations of wavefront aberrations of the eye
 7. Dr David Alonso Caneiro, 2010; Non-invasive assessment of tear film surface quality
 8. Dr Fan Yi, 2011; Aberrations and depth of focus of the human eye
 9. Dr Monika Danielewska, 2013; Pomiar i analiza sygnałów tętna gałkowego i ich zależności od aktywności sercowo-naczyniowej
 10. Dr. Danilo A. Jesus, 2017; Anatomiczne i strukturalne zmiany w przednim odcinku oka zachodzące z wiekiem
 11. Dr Aleksandra Melinska, 2017; Statystyczne, anatomiczne modelowanie kształtu kości stępu
 12. Dr Marta Rogowska, 2017; Pomiar i analiza właściwości biomechanicznych rogówki oka i ich zależności od wieku
 13. Dr Alejandra Consejo, 2017; Przednia powierzchnia oka: wiek, akomodacja oraz użytkowanie soczewek kontaktowych
 14. Dr Ana Belen Castano Fernandez, 2017; Wybrane zagadnienia matematyczne z optyki biomedycznej i okulistyki
 15. Dr Alicja Wizert, 2018; Modelowanie molekularne i analiza struktury filmu łzowego
 16. Dr Clara Llorens-Quintana, 2019; Metody nieinwazjnego pomiaru i analizy jakości filmu łzowego
 17. Dr Izabela Garaszczuk, 2019; Opracowanie obiektywnych nieinwazyjnych metod oceny powierzchni oka i dynamiki filmu łzowego w kontekście biomarkerów do wczesnej diagnozy zespołu suchego oka
 18. Dr Maryam Mousavi, 2019; Wpływ długotrwałego noszenia nowoczesnych jednorazowych soczewek kontaktowych na fizjologię oka
 19. Dr Laura Rico del Viejo, 2019; Obrazowanie gruczołów Meiboma w podczerwieni
 20. Dr Mateusz Popek, 2019; Rozwój technik uwydatniania sfilmowanego ruchu do zastosowań biomedycznych
 21. Dr Piotr Szyperski, 2020; Metody diagnostyczne oparte na analizie obrazów interferencyjnych
 22. Dr Maciej Bartuzel, 2021; Optyczne metody badania aspektów dynamiki ludzkiego oka

.

Recenzje Doktoratów

 1. Weaam Alkhaldi, 2010, Technische Universitat Darmstadt, Niemcy
 2. Conor Leahy, 2010, National University of Ireland Galway, Irlandia
 3. Vinod Maseedupally, 2013, University of New South Wales, Australia
 4. Zbigniew Kulas, 2013, Politechnika Wrocławska
 5. Juan Pablo Trevino Gutierrez, 2014, Instituto Nacional de Astrofisica, Meksyk
 6. Daniel Rumiński, 2015, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 7. Karol Kakarenko, 2016, Politechnika Warszawska
 8. Wojciech Gryncewicz, 2017, IBIB, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 9. Jakub Leszek Pach, 2018, Politechnika Warszawska
 10. Tim Schäck, 2019, Technische Universitat Darmstadt, Niemcy
 11. Piotr Wargocki, 2019, Macquarie University, Australia
 12. Francesco Menduni, 2019, Aston University, Wielka Brytania
 13. Maciej Perdziak, 2019, IBIB, Polska Akademia Nauk, Warszawa

.

Recenzje Habilitacji

 1. Mariusz Kaczmarek, 2017, Politechnika Gdańska
 2. Paweł Kostka, 2017, IBIB, Polska Akademia Nauk, Warszawa