Category Archives: Uncategorized

Prezentacje na ARVO 2016

W tym roku na ARVO przedstawiliśmy następujące prace:

[1] M. Rekas, M. E. Danielewska, A. Byszewska, J. Wierzbowska, K. Petz, D. R. Iskander, “Continuous 24-hour monitoring of ocular dimensional changes using the Triggerfish Contact Lens Sensor in patients undergone canaloplasty surgery,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 6460, 2016.

[2] C. Llorens Quintana, M. Mousavi, D. H. Szczesna-Iskander, D. R. Iskander, “Assessing the morphology of high speed videokeratoscopy recordings for the evaluation of tear film surface quality in contact lens wear,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 6174, 2016.

[3] A. Consejo, D. R. Iskander, “Accurate limbus demarcation using 3D anterior eye height data,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 5932, 2016.

[4] D.H. Szczesna-Iskander, S. Drobczynski, „Non-invasive technique for dynamic measurement of tear film surface quality based on interferometry”, Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 3867, 2016.

[5] M. E. Danielewska, M. Rekas, A. Byszewska, J. Wierzbowska, K. Petz, D. R. Iskander, “Estimating diurnal changes in ocular dimension fluctuations using the Triggerfish Contact Lens Sensor and assessing its potential in 24-hour monitoring of heart rate variability in glaucoma patients,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 3548, 2016.

[6] D. A. Jesus, D. R. Iskander, “Assessment of corneal properties using Optical Coherence Tomography Speckle: A pilot study,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 3375, 2016.

[7] G. Zoulinakis, R. Montés-Micó, T. Ferrer Blasco, D. R. Iskander, “Visual quality with combinations of optimized and non-optimized corrective elements,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 3114, 2016.

ARVO_2016

Prezentacje na ARVO 2015

W tym roku na ARVO przedstawiliśmy następujące prace:

[1] A. Consejo, D. R. Iskander, “Determining the position of limbus corneae from anterior eye surface topography,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 1965, 2015.

[2] A. Wizert, D. R. Iskander, “Simulation study of proteins interactions with tear film lipid layer on the molecular level,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 3201, 2015.

[3] M. E. Danielewska, D. R. Iskander, “Age and ocular dicrotism – spectral representations of corneal indentation pulse and cardiovascular signals in healthy and glaucomatous eyes,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 3369, 2015.

[4] D. Andrade de Jesus, D. R. Iskander, “Numerical simplification of ray tracing for non-circularly symmetric models of the human eye,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 6018, 2015.

[5] D. H. Szczesna-Iskander, P. Jamiol, M. Blazik, A. Ogar, “Tear film parameters and contact lens discomfort,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 6106, 2015.

ARVO_2015

Refleksje po VPOptics 2014

W sierpniu br. zorganizowaliśmy na Politechnice Wrocławskiej Siódme Europejskie Spotkanie połączone z Pierwszym Światowym Spotkaniem Optyki Widzenia i Optyki Fizjologicznej (7th European/1st World Meeting in Visual and Physiological Optics, VPOptics 2014). Spotkanie odbyło się w 175 rocznicę stworzenia przez Jana Purkyněgo pierwszego na świecie uniwersyteckiego wydziału fizjologii we Wrocławiu.

VPOPtics2014

VPOptics jest jednym z wiodących na świecie i najbardziej wszechstronnych spotkań naukowców oraz specjalistów z pokrewnych dziedzin takich jak optyka, optometria, okulistyka oraz nauki o widzeniu. Spotkaniu towarzyszyli światowej klasy naukowcy. Wśród specjalnych gości (keynote speakers) byli wybitny James G. Fujimoto z Massachusetts Institute of Technology, USA, który w środowisku okulistów jest zwany Ojcem Optycznej Tomografii Koherencyjnej, François Delori ze Szkoły Medycyny w Harvardzie, USA, Frank Schaeffel z Centrum Okulistyki, Tübingen, Niemcy, oraz Leopold Schmetterer z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Austria. Prof. Fujimoto mówił o rozwoju i przyszłych perspektywach optycznej tomografii koherencyjnej a prof. Delori miał bardzo interesujący odczyt na temat nieinwazyjnych sposobów badania siatkówki. Z kolei prof. Schaeffel mówił o kontraście widzenia i adaptacji oka do kontrastu a prof. Schmetterer o ocenie sprzężeń naczyniowych w siatkówce.
Wśród delegatów było również wielu innych znakomitych osobistości z dziedziny optyki widzenia, takich jak David Atchison ze School of Optometry, Queensland University of Technology, Australia, autor jednego z najpoczytniejszych na świecie podręczników dla optometrystów: Optics of the Human Eye, Larry Thibos ze School of Optometry, Indiana University, USA, czy też Daniel Malacara, autor takich bestselerów jak: Optical Shop Testing, Handbook of Optical Engineering oraz Color Vision and Colorimetry.

Na delegatów VPOptics 2014 czekały również niespodzianki. Stosownie do niektórych naukowych tematów poruszanych na spotkaniach VPOptics, delegaci mieli zaszczyt obejrzeć występ Jędrzeja Bukowskiego, uznanego iluzjonisty, gościa wielu programów telewizyjnych, zdobywcy Grand Prix, jedynego iluzjonisty w Polsce z tytułem Doktora, do niedawna wykładowcy na Politechnice Wrocławskiej, który zachwycił menadżera samego Davida Copperfielda.
Miłym zaskoczeniem dla delegatów był występ dr Ivana Fisera, okulisty z Pragi, który okazał się … pra pra pra wnukiem Jana Purkyněgo. Wykład dr Fisera na temat życia i prac Purkyněgo wzbudził ogromne emocje wśród delegatów, których rezonans wciąż odczuwa się w pokonferencyjnych dyskusjach na forach i w mailach.

Na konferencję przybyło ponad 150 delegatów ze wszystkich stron świata w tym z Australii, Belgi, Brazylii, Grecji, Francji, Hiszpanii, Indii, Irlandii, Izraela, Japonii, Kolumbii, Łotwy, Meksyku, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwecji, Ukrainy, oraz Wielkiej Brytanii.
Spotkania VPOptics zapoczątkował prof. Henryk Kasprzak w 1999 roku we Wrocławiu. Kolejne spotkania odbyły się w Granadzie (2004), Londonie (2006) Heraklionie (2008) Sztokholmie (2010) oraz Dublinie (2012). Od 2014 roku, z mojej inicjatywy, europejskie spotkania optyki widzenia zostały rozszerzone na cały świat. Kolejne VPOptics odbędzie się już w przyszłym roku w Puebla (Meksyk) a kolejne VPOptics 2016 w Antwerpii (Belgia). W 2017 serdecznie zapraszamy do Auckland (Nowa Zelandia).

Prezentacje na ARVO 2104

W tym roku na ARVO przedstawiliśmy następujące prace:

[1] D. R. Iskander, P. Wachel, “Practical limits of eye surface profilometry,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 2475, 2014.

[2] D. H. Szczesna-Iskander, M. Bartuzel, S. Adamus, D. R. Iskander, “OCT based meniscometry for evaluating tear film behavior on contact lenses,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 6056, 2014.

[3] M. E. Danielewska, P. Krzyzanowska-Berkowska, D. R. Iskander, “Assessing the incidence of ocular dicrotism in healthy and glaucomatous eyes,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 5877, 2014.

ARVO_2014

BSPG na ARVO 2104

Czas zacząć znów pisać ten blog. Członkowie grupy Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych (BSPG) jadą na ARVO 2014 (największej na świecie konferencji związanej z okulistyką). Przedstawimy tam trzy pace na temat zmian w pulsie rogówkowym związanych z wiekiem, dynamicznej meniskometrii OCT, oraz profilometrii przedniej powierzchni oka.