Absolwenci Inżynierii Biomedycznej, Matematyki i Optometrii 2015/2016

Tematy obronionych prac magisterskich:

  1. Aleksandra Ciszewska, “Badanie postępujących zmian w geometrii ujścia nerwu wzrokowego u pacjentów z jaskrą.”
  2. Karolina Janiec, “Badanie postępujących zmian w geometrii blaszki sitowej u pacjentów z jaskrą.”
  3. Renata Kędzia, “Analiza korelacyjna parametrów gałki oka emetropowego w kontekście pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego.”
  4. Natalia Łychońska, “Wpływ metody leczenia amblopii w wieku dziecięcym na wzrok u osób starszych.”
  5. Joanna Miesiewicz, “Ocena dopasowania soczewek kontaktowych u regularnych użytkowników w populacji osób młodych.”
  6. Ewa Porańska, “Ocena jakości filmu łzowego u regularnych użytkowników soczewek kontaktowych w populacji osób młodych.”
  7. Monika Sikora, “Testowanie stacjonarności sygnału w dziedzinie czasu i częstotliwości.”

Tematy obronionych prac dyplomowych:

  1. Marek Krawczyk,”Badanie filtrów zachowujących informacje o krawędziach obrazu w kontekście analizy warstw siatkówki w badaniach za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej.”
  2. Małgorzata Majewska, “Badanie wpływu urządzenia pomiarowego przedniej powierzchni oka na automatyczny (softwareowy) dobór soczewki kontaktowej.”